Devoted to law ... Since 1974

Publicaties van Dirk Lambrecht

  • Handboek erediensten, bestuur en organisatie, Larcier, Brussel, 2011
  • Ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Intersentia, Antwerpen, 2009
  • Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Intersentia, Antwerpen, 2008
  • Privacybescherming in België: overzicht van de bestaande wetgeving en een blik vooruit naar de op handen zijnde veranderingen; Jura Falconis, jg.37, nr.3., p. 443-494