The team

Théodora Baum

Partner

Daniela Bergmans

Partner

Luc de Caevel

Partner

Paul Depuydt

Managing Partner

Mélisande Goffart

Partner

Wim Heethem

Partner

Charlotte de Braekeleer

Associate

Laure Letellier

Associate

Isabelle Onséa

Associate

Muriel Steinfeld

Associate

Laure Uwase

Associate

Théodora Baum

Partner

Called to the Bar in Brussels in 2005

Joined Praxislaw in 2016

Graduated in Law from the Free University of Brussels in 2005

Visiting Professor at the HElB Prigogine (2012-2013: Introduction to Civil Law and the Law of Ethics)

Publications

 • « Wet en Duiding Zorginstellingen in de diverse takken van het recht », éd. D. Fornaciari, T. Goffin et S. Tack, Larcier, 2013 ;
 • « Wet en Duiding, Economisch recht, deel III, Verzekeringen », éd. G. Jocqué et B. Weyts, Bruxelles, Larcier, 2013 ;
 • « Article 46 de la loi sur les accidents du travail : du neuf ? », obs. sous Cass. (3è ch.), 25 janvier 2010) », For. Ass., 2010, n° 107, p. 156 – 163.

languages

 • French
 • Dutch
 • English

Daniela Bergmans

Partner

Is member of the Brussels Bar since 1997

Joined Praxislaw in 2001

Graduated in Law from the Catholic University of Louvain in 1997

Membership

 • LNI (Legal Network International)

languages

 • German
 • Dutch
 • French
 • English
 • Spanish

Luc de Caevel

Partner

Admited to the Brussels Bar in 1991

Joined Praxislaw in 1997

Graduated in Law from the Université Libre de Bruxelles (1990)

Publications

 • « La Cour constitutionnelle ne sanctionne pas le rejet du désaveu en matière pénale. Partie remise ? », J.T., 2018, p. 937-940 (avec P. Depuydt) ;
 • note sous Bruxelles, 26 mars 2002, R.D.J.P., 2003, liv. 4, p. 287-291 ;
 • « Le secret professionnel de l’avocat à l’égard de l’assureur », Rev. de droit de l’ U.L.B., 2000, p. 29-62 (avec P. Depuydt).

languages

 • French
 • Dutch
 • English
 • Spanish

Paul Depuydt

Managing Partner

Called to the Bar in Brussels in 1977

Member of the Council of the Dutch Bar in Brussels (1986-1989)

Joined Praxislaw in 1977

Included in the worldwide list of lawyers considered as leaders in professional liability in “WWL: Professional Negligence 2020” published by Who’s Who Legal

Graduated in Law from the Catholic University of Louvain in 1976 (with Honours)

Graduated in Notarial Law and Practice from the Catholic University of Louvain in 1977 (with Honours)

Qualified in higher secondary and non-university education in Law at the Catholic University of Louvain in 1977 (with Honours)

Bachelor in philosophy from the Catholic University of Louvain in 1974 (with Honours)

Memberships

 • AJA (Association of Insurance Lawyers)
 • De Verzekeringsjuristen
 • Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap
 • Belgische Vereniging voor Verzekeringsrecht
 • Belgian section of AIDA, International Insurance Law Association
 • SPES Academie (Academie voor Spiritualiteit in Economie en Samenleving) Centrum voor Economie en Ethiek, Catholic University of Louvain

Books

 • Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat, Brussel, Larcier, 2018, XIV + 299 p. ;
 • De aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder, Brussel, Larcier, 2009, XII + 215 p. ;
 • De aansprakelijkheid van de advocaat, Brussel, Larcier, 2006, XI + 267 p. ;
 • La responsabilité de l’huissier de justice. Chronique de jurisprudence (1983-1993), Kluwer Editions Juridiques, 1995, XI + 189 p. ;
 • De aansprakelijkheid van gerechtsdeurwaarders. Overzicht van rechtspraak (1983-1993), Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XI + 177 p. ;
 • La responsabilité de l’avocat. Dix ans de jurisprudence (1983-1992), Kluwer Editions Juridiques, 1994, IX + 126 p. ;
 • De aansprakelijkheid van advocaten. Tien jaar rechtspraak (1983-1992), Bibliotheek van Gerechtelijk Recht, deel XVII, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, IX + 125 p. ;
 • La responsabilité de l’avocat et de l’huissier de justice. Leur responsabilité en droit civil. Les contentieux. Les assurances, Gand, Story-Scientia, 1984, XX + 278 p. ;
 • De aansprakelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders. Civiel-, proces- en verzekeringsrechtelijke aspekten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, XIX + 284 p.

Articles and notes

 • De fout van de gerechtsdeurwaarder: overmacht voor de rechtzoekende. Of toch niet?”, noot onder Cass. 8 februari 2019, Cass. 11 april 2019 en Cass. 18 november 2019, P&B, 2019, p. 213-215 ;
 • “La Cour Constitutionnelle ne sanctionne pas le rejet du désaveu en matière pénale. Partie remise ?“, noot onder GwH 22 februari 2018, J.T., 2018, p. 937-940 (met Luc De Caevel) ;
 • “De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat: een stand van zaken”, De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, 2016, p.233-262 ;
 • “De advocatenakte: … Maar wat met de beroepsaansprakelijkheid”, Ad Rem, oktober 2013, p.33 ;
 • “La requête civile“, Droit judiciaire, Commentaire Pratique, Kluwer, 2008, p. VII.6―1 – VII.6―24 ;
 • “Le désaveu“, Droit judiciaire, Commentaire Pratique, Kluwer, 2007, p. VI.4―1 – VI.4―36 ;
 • “De aansprakelijkheid van de advocaat : de aansprakelijkheid bij de gewone beroepsuitoefening – de aansprakelijkheid bij gerechtelijke mandaten – de verzekering van de aansprakelijkheid”, CBR-jaarboek 2006-2007, Intersentia, 2007, p. 361-434 ;
 • “De aansprakelijkheid van de advocaat als dienstverlener : de plicht tot bijstand, voorlichting en advies onder de loep genomen”, Huur van diensten – Aanneming van werk, Departement Vorming en Opleiding van de Orde van Advocaten van de Balie van Kortrijk (ed.), Larcier, 2007, p. 375-450 ;
 • “De aansprakelijkheid van de advocaat. Bespreking van enkele grensdomeinen”, De professionele aansprakelijkheid, H. Vandenberghe (ed.), Die Keure, 2004, p. 125-183 ;
 • “La responsabilité civile de l’avocat“, Les responsabilités professionnelles, Formation permanente CUP, november 2001 – vol.50, p. 7-47 ;
 • “La responsabilité professionnelle de l’intermédiaire d’assurances“, Chronique de jurisprudence, Lexius Documenta, Editions Kluwer, novembre 2000, 28p. ;
 • “De beroepsaansprakelijkheid van verzekeringstussenpersonen“, Overzicht van rechtspraak, Lexius Documenta, Kluwer, januari 2001, 32p. ;
 • “Le secret professionnel de l’avocat à l’égard de l’assureur“, Revue de droit de l’ULB, 2000-1, p. 29-62 (met Luc De Caevel) ;
 • “Over de aansprakelijkheid van de advocaat als “strateeg””, Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Kluwer Rechtswetenschappen België, p. 429-440 ;
 • “Le désaveu : étude analytique des articles 848 à 850 du code judiciaire“, T.B.B.R., 1997, p. 145-179 ;
 • “Ontkentenis van proceshandeling”, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, artikelen 848-850 ; September 2005: actualisering; Oktober 2016: actualisering ;
 • “Une question brûlante en matière de responsabilité de l’huissier de justice. L’avocat ou l’huissier : qui paie les pots cassés ?“, T.B.B.R., 1996, p. 261-282 ;
 • “Een heet hangijzer inzake beroepsaansprakelijkheid. Advocaat of gerechtsdeurwaarder : wie betaalt het gelag ? Une question brûlante en matière de responsabilité de l’huissier de justice. L’avocat ou l’huissier : qui paie les pots cassés ?”, Aanleg en bevoegdheid – Betekening in het buitenland – Bewijs – Vaststelling – Dwangsom – Verantwoordelijkheid, Permante vorming van de gerechtsdeurwaarders, Story Scientia, 1996, p. 163-215 ;
 • “De driehoeksverhouding cliënt-advocaat-gerechtsdeurwaarder”, noot onder Cass., 1e kamer, 7 december 1995, R.W., 1996-97, p. 779-781 ;
 • “Erelonen en deontologische aspecten”, Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, Biblo, 1996, p. 157-177 ;
 • “Nog over aansprakelijkheid bij tenuitvoerlegging”, noot onder Brussel, 8e kamer, 11 mei 1995, R.W., 1995-96, p. 1343-1346 ;
 • “De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat”, T.B.B.R., 1993, 4-5, p. 295-310 ;
 • “De verjaring van de burgerlijke vordering ex delicto”, Verkeersrecht Jurisprudentie, november 1992, p. 270-283 en december 1992, p. 294-302 ;
 • “Derdenverzet”, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten- schappen, artikelen 1122-1131 ;
 • “Herroeping van het gewijsde”, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, artikelen 1132-1139 ;
  Januari 1999 : actualisering; Januari 2008 : actualisering ;
 • “De advocaat als verstrekker van juridisch advies”, De Advocaat, mei-juni 1984, 14-16; september-oktober 1984, 16-18; maart-april 1985, p. 15-17 ;
 • “De advocaat en het verlijden van overeenkomsten”, De Advocaat, maart-april 1984, p. 8-10 ;
 • “Kanttekeningen rond de aansprakelijkheid van de advocaat als “strateeg””, De Advocaat, januari-februari 1984, p. 17-19 ;
 • “Artikel 17 van de verzekeringswet en de verzekering ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid van advocaten”, De Advocaat, derde kwartaal 1983, p. 18-20 ;
 • “A propos de l’obligation de motiver l’acte d’opposition“, J.T., 1981, p. 621 ;
 • Noot onder Brussel, 4e kamer, 24 april 1980, J.T., 1980, p. 674-675 (betreffende de regelmatigheid van een hoger beroep tegen een geïntimeerde partij gevestigd in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland) ;
 • “Het vertrekpunt van de verjaring van de burgerlijke vordering uit een misdrijf inzake aantasting van andermans fysieke integriteit”, noot onder Gent, 11e kamer, 9 juni 1980, R.W., 1980-81, p. 457-459 ;
 • Noot onder Brussel, 2e kamer, 26 april 1979, J.T., 1979, p. 660-661 (betreffende de verjaring van het verhaal van de avalgever inzake wisselbrief) ;
 • “De duistere hoek in de rommelzolder van de wet van 14 juli 1976 : De artikelen 1, 4° 5° en 6° van de overgangsbepalingen in verband met de vereffening van de bestaande gemeenschap”, Jura Falc., 1977, p. 9-33 ;
 • “De zelfmoord van de verzekerde en zijn betekenis voor de levensverzekering. Rechtsvergelijkende studie”, Jura Falc., 1976-77, p. 183-238 ;
 • “Marginale toetsing of de rechter als grensrechter”, Jura Falc., 1974-75, p. 435-450.

languages

 • Dutch
 • French
 • English

Mélisande Goffart

Partner

Called to the Bar in Brussels in 2010

Joined Praxislaw in 2010

Graduated in Law from the Free University of Brussels in 2007

Gained an additional Masterate in Economics-Corporate Law (with Honours) in 2008

Membership

 • Aija (Association Internationale des Jeunes Avocats)

Publications

 • « La garantie autonome », De Page – Traité de droit civil belge, Tome V : Les sûretés et privilèges, Volume 1 : Les garanties tangentielles, Bruxelles, Bruylant-Larcier, 2020 (avec Wim David) ;
 • « La lettre de patronage », De Page – Traité de droit civil belge, Tome V : Les sûretés et privilèges, Volume 1 : Les garanties tangentielles, Bruxelles, Bruylant-Larcier, 2020.
 • « La garantie autonome : tout est dans la lettre de garantie mais jusqu’à une certaine limite… », J.L.M.B., 2022/39, obs. sous Bruxelles (9e ch.), 25 février 2021, p. 1737 et s.

languages

 • French
 • Dutch
 • English

Wim Heethem

Partner

Called to the Bar in Brussels in 1999

Curator and liquidator at Dutch-speaking Business Court of Brussels sinds 2007

Joined Praxislaw in 2016

Special law degree in company Law, Katholieke Universiteit Brussel (2002-2003)

Postgraduate degree in economic law, Université Catholique de Louvain (1998)

Graduated in law from the Catholic University of Louvain (1997)

Membership

 • LNI (Legal Network International)

languages

 • Dutch
 • French
 • English

Charlotte de Braekeleer

Associate

Call to the bar in Brussels in 2017

Joined Praxislaw in 2017

Graduated in law from the Free University of Brussels in 2016 (Honours)

languages

 • French
 • Dutch
 • English

Laure Letellier

Associate

Called to the bar in Brussels in 2016

Joined Praxislaw in 2016

Graduated in Law from the Université Catholique de Louvain in 2016 (Honours)

Erasmus Belgica (one year) in 2015-2016: Katholiek Universiteit Leuven

languages

 • French
 • Dutch
 • English

Isabelle Onséa

Associate

Called to the Bar in Brussels in 1992

Joined Praxislaw in 2010

Mediator in commercial and civil law approved by the Federal Mediation Commission

Graduated in Law from the Free University of Brussels in 1991 (with Honours)

Graduated in Economics Law from the Free University of Brussels in 1992

languages

 • French
 • Dutch
 • English
 • Italian
 • German

Muriel Steinfeld

Associate

Called to the Bar in Brussels in 1987

Joined Praxislaw in 1997

Graduated in Law from the Free University of Brussels in 1987 (with Honours)

languages

 • French
 • English

Laure Uwase

Associate

2014 – 2016: Called to the Bar in Oudenaarde

Called to the bar in Brussels in 2016

Joined Praxislaw in 2016

Graduated in Law from the KU Leuven (Major: criminal law, Minor: tax law)

languages

 • Dutch
 • French
 • English