Ons kantoor

Praxislaw heeft bijna 50 jaar ervaring als onafhankelijk advocatenkantoor.

Met zijn lokale verankering, globale benadering en kwaliteitszorg kan ons kantoor tegemoetkomen aan de noden van cliënten in vele rechtsgebieden, meer bepaald het ondernemingsrecht en het aansprakelijheids- en verzekeringsrecht.

Dankzij de menselijke dimensie van ons kantoor zijn de advocaten zeer flexibel en zeer beschikbaar. Bovendien hechten zij veel belang aan grote juridische nauwgezetheid en het respect voor de ethische waarden van het beroep.

De daadwerkelijke meertaligheid van onze advocaten staat ten dienste van de brede waaier van binnenlandse cliënten en stelt ons in staat om ook internationaal actief te zijn, in nauwe samenwerking met befaamde buitenlandse kantoren.

De activiteiten van ons kantoor bestaan uit preventieve raadplegingen, het opstellen van overeenkomsten, adviezen, het voeren van onderhandelingen, alternatieve geschillenbeslechting en gerechtelijke of arbitrageprocedures.

Verschillende rechtsgebieden

Sectoren

droi-assurance

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht vormt één van onze voornaamste specialisatiedomeinen. We adviseren en ondersteunen onze cliënten – voornamelijk verzekeraars en herverzekeraars.

droit-bancaire

Bankrecht

Het bankrecht is een specialisatie van ons kantoor. We adviseren en begeleiden onze cliënten – banken en andere financiële instellingen – bij alle soorten financiële producten of transacties.

droit-de-l-insovabilite

Economisch recht

Ons kantoor is gespecialiseerd in economisch recht, in het bijzonder insolventierecht, distributierecht (inclusief handelsagentuur), ondernemingsrecht, …

droit-de-la-responsabilite

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidskwesties houden nauw verband met verzekeringszaken, een domein waarin ons kantoor gespecialiseerd is. Onze cliënten zijn voornamelijk verzekeraars, professionals en vennootschappen.

house

Vastgoed en bouwrecht

Onze cliënten zijn voornamelijk architecten, ondernemers, onderaannemers en/of hun verzekeraars. Wij adviseren en vertegenwoordigen hen in alle geschillen met betrekking…

bagage

Toerismerecht

Onze cliënten doen een beroep op ons voor zaken en procedures die behoren tot het toerismerecht.

Het Praxislaw team

Théodora Baum

Vennoot

Daniela Bergmans

Vennoot

Luc de Caevel

Vennoot

Paul Depuydt

Managing Partner

Mélisande Goffart

Vennoot

Wim Heethem

Vennoot

Charlotte de Braekeleer

Medewerker

Laure Letellier

Medewerker

Isabelle Onséa

Medewerker

Muriel Steinfeld

Medewerker

Laure Uwase

Medewerker
Nieuws

Artikelen

Contacteer ons !

  • T :
  • F :
    +32 (0)2 347 21 23 +32 (0)2 538 50 14 +32 (0)2 343 66 78
  • Waterloosesteenweg 412F/2, 1050 Brussels
    Parking “Notarisstraat”