Devoted to law ... Since 1974

Publicaties van Paul Depuydt

 • De aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder, Brussel, Larcier, 2009, XII + 215 p
 • De aansprakelijkheid van de advocaat : de aansprakelijkheid bij de gewone beroepsuitoefening – de aansprakelijkheid bij gerechtelijke mandaten – de verzekering van de aansprakelijkheid, in CBR-jaarboek 2006-2007, Intersentia, 2007, 365-442
 • De aansprakelijkheid van de advocaat als dienstverlener : de plicht tot bijstand, voorlichting en advies onder de loep genomen, in Huur van diensten – Aanneming van werk, Departement Vorming en Opleiding van de Orde van Advocaten van de Balie van Kortrijk (ed.), Larcier, 2007, 375-450
 • De aansprakelijkheid van de advocaat, Brussel, Larcier, 2006, XI + 267 p.
 • Ontkentenis van proceshandeling, in Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, artikelen 848-850; september 2005 : actualisering van deze tekst
 • De aansprakelijkheid van de advocaat. Bespreking van enkele grensdomeinen, in De professionele aansprakelijkheid, H. Vandenberghe (ed.), Die Keure, 2004, 125-183
 • La responsabilité civile de l’avocat, in Les responsabilités professionnelles, Formation permanente CUP, novembre 2001 – vol.50, 7-47
 • Le secret professionnel de l’avocat à l’égard de l’assureur, Revue de droit de l’ULB, 2000-1, 29-62
 • Over de aansprakelijkheid van de advocaat als "strateeg", in Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Kluwer Rechtwetenschappen België, 429-440
 • Herroeping van het gewijsde, in Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, artikelen 1132-1139; Januari 1999 : actualisering
 • Le désaveu : étude analytique des articles 848 à 850 du code judiciaire, in TBBR, 1997, 3, 145-179
 • De driehoeksverhouding cliënt-advocaat-gerechtsdeurwaarder, noot onder Cass., 1e kamer, 7 december 1995, R.W., 1996-97, 779-781
 • Nog over aansprakelijkheid bij tenuitvoerlegging, noot onder Brussel, 8e kamer, 11 mei 1995, R.W., 1995-96, 1343-1346
 • Une question brûlante en matière de responsabilité de l’huissier de justice. L’avocat ou l’huissier : qui paie les pots cassés ?, TBBR, 1996, 261-282
 • Een heet hangijzer inzake beroepsaansprakelijkheid. Advocaat of gerechtsdeurwaarder : wie betaalt het gelag ? Une question brûlante en matière de responsabilité de l’huissier de justice. L’avocat ou l’huissier : qui paie les pots cassés ?, in Aanleg en bevoegdheid – Betekening in het buitenland – Bewijs – Vaststelling – Dwangsom – Verantwoordelijkheid, Permante vorming van de gerechtsdeurwaarders, Story Scientia, 1996, 163-215
 • Erelonen en deontologische aspecten, in Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, Biblo, 1996
 • La responsabilité de l’huissier de justice. Chronique de jurisprudence (1983-1993), Kluwer Editions Juridiques, 1995, XI + 189 p.
 • La responsabilité de l’avocat. Dix ans de jurisprudence (1983-1992), Kluwer Editions Juridiques, 1994, IX+ 126 p.
 • De aansprakelijkheid van gerechtsdeurwaarders. Overzicht van rechtspraak (1983-1993), Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XI + 177 p.
 • De aansprakelijkheid van advocaten. Tien jaar rechtspraak (1983-1992), Bibliotheek van Gerechtelijk Recht, deel XVII, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, IX + 125 p.
 • De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat, TBBR, 1993, 4-5, 295-310
 • De verjaring van de burgerlijke vordering ex delicto, Verkeersrecht Jurisprudentie, november 1992, 270-283 en december 1992, 294-302
 • Kanttekeningen rond de aansprakelijkheid van de advocaat als "strateeg", De Advocaat, januari-februari 1984, 17-19
 • De advocaat en het verlijden van overeenkomsten, De Advocaat, maart-april 1984, 8-10
 • La responsabilité de l’avocat et de l’huissier de justice. Leur responsabilité en droit civil. Les contentieux. Les assurances, Gand, Story-Scientia, 1984, XX + 278 p.
 • Artikel 17 van de verzekeringswet en de verzekering ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid van advocaten, De Advocaat, derde kwartaal 1983, 18-20
 • De aansprakelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders. Civiel-, proces- en verzekeringsrechtelijke aspekten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, XIX + 284 p.
 • Het vertrekpunt van de verjaring van de burgerlijke vordering uit een misdrijf inzake aantasting van andermans fysieke integriteit, noot onder Gent, 11e kamer, 9 juni 1980, R.W., 1980-81, 457-459
 • A propos de l’obligation de motiver l’acte d’opposition, J.T., 1981, 621
 • Noot onder Brussel, 4e kamer, 24 april 1980, J.T., 1980, 674-675 (betreffende de regelmatigheid van een hoger beroep tegen een geïntimeerde partij gevestigd in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland)
 • Noot onder Brussel, 2e kamer, 26 april 1979, J.T., 1979, 660-661 (betreffende de verjaring van het verhaal van de avalgever inzake wisselbrief)
 • De duistere hoek in de rommelzolder van de wet van 14 juli 1976 : De artikelen 1, 4° 5° en 6° van de overgangsbepalingen in verband met de vereffening van de bestaande gemeenschap, Jura Falconis, 1977, 9-33
 • De zelfmoord van de verzekerde en zijn betekenis voor de levensverzekering. Rechtsvergelijkende studie, Jura Falconis, 1976-77, 183-238
 • Marginale toetsing of de rechter als grensrechter, Jura Falconis, 1974-75, 435-450