Devoted to law ... Since 1974

Onze advocaten adviseren en vertegenwoordigen onze cliënten in de meest uiteenlopende commerciële aangelegenheden. Binnen het zeer uitgebreide gebied van het handelsrecht bevinden onze competenties zich vooral op het vlak van marketing, verkoop en distributie. Ook geschillen inzake leasing en handelsagentuur behandelen we vaak.