Het team

Théodora Baum

Vennoot

Daniela Bergmans

Vennoot

Luc de Caevel

Vennoot

Paul Depuydt

Managing Partner

Mélisande Goffart

Vennoot

Wim Heethem

Vennoot

Charlotte de Braekeleer

Medewerker

Laure Letellier

Medewerker

Isabelle Onséa

Medewerker

Muriel Steinfeld

Medewerker

Laure Uwase

Medewerker

Théodora Baum

Vennoot

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 2005

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 2016

Licentiaat in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles in 2005

Gastprofessor bij HEIB Prigogine (2012-2013 : Inleiding tot het recht en burgerlijk recht en Recht en ethiek)

Publicaties

 • « Wet en Duiding Zorginstellingen in de diverse takken van het recht », éd. D. Fornaciari, T. Goffin et S. Tack, Larcier, 2013 ;
 • « Wet en Duiding, Economisch recht, deel III, Verzekeringen », éd. G. Jocqué et B. Weyts, Bruxelles, Larcier, 2013 ;
 • « Article 46 de la loi sur les accidents du travail : du neuf ? », obs. sous Cass. (3è ch.), 25 janvier 2010) », For. Ass., 2010, n° 107, p. 156 – 163.

Talen

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels

Daniela Bergmans

Vennoot

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 1997

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 2001

Licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1997

Membership

 • LNI (Legal Network International)

Talen

 • Duits
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Spaans

Luc de Caevel

Vennoot

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 1991

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 1997

Licenciaat in de rechten van de Université Libre de Bruxelles (1990)

Publicaties

 • « La Cour constitutionnelle ne sanctionne pas le rejet du désaveu en matière pénale. Partie remise ? », J.T., 2018, p. 937-940 (avec P. Depuydt) ;
 • note sous Bruxelles, 26 mars 2002, R.D.J.P., 2003, liv. 4, p. 287-291 ;
 • « Le secret professionnel de l’avocat à l’égard de l’assureur », Rev. de droit de l’ U.L.B., 2000, p. 29-62 (avec P. Depuydt).

Talen

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans

Paul Depuydt

Managing Partner

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 1977

Lid van de raad van de Nederlandse orde van advocaten bij de balie van Brussel (1986-1989)

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 1977

Opgenomen in de wereldwijde lijst van advocaten die beschouwd worden als leiders in beroepsaansprakelijkheid in het “WWL: Professional Negligence 2020” gepubliceerd door Who’s Who Legal

Licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1976 (grote onderscheiding)

Licentiaat in het notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1977 (grote onderscheiding)

Aggregaat hoger middelbaar onderwijs en hoger niet-universitair onderwijs in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1977 (onderscheiding)

Bachelor in de filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1974 (grote onderscheiding)

Memberships

 • AJA (Association of Insurance Lawyers)
 • De Verzekeringsjuristen
 • Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap
 • Belgische Vereniging voor Verzekeringsrecht
 • Belgian section of AIDA, International Insurance Law Association
 • SPES Academie (Academie voor Spiritualiteit in Economie en Samenleving) Centrum voor Economie en Ethiek, Catholic University of Louvain

Boeken

 • Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat, Brussel, Larcier, 2018, XIV + 299 p. ;
 • De aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder, Brussel, Larcier, 2009, XII + 215 p. ;
 • De aansprakelijkheid van de advocaat, Brussel, Larcier, 2006, XI + 267 p. ;
 • La responsabilité de l’huissier de justice. Chronique de jurisprudence (1983-1993), Kluwer Editions Juridiques, 1995, XI + 189 p. ;
 • De aansprakelijkheid van gerechtsdeurwaarders. Overzicht van rechtspraak (1983-1993), Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XI + 177 p. ;
 • La responsabilité de l’avocat. Dix ans de jurisprudence (1983-1992), Kluwer Editions Juridiques, 1994, IX + 126 p. ;
 • De aansprakelijkheid van advocaten. Tien jaar rechtspraak (1983-1992), Bibliotheek van Gerechtelijk Recht, deel XVII, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, IX + 125 p. ;
 • La responsabilité de l’avocat et de l’huissier de justice. Leur responsabilité en droit civil. Les contentieux. Les assurances, Gand, Story-Scientia, 1984, XX + 278 p. ;
 • De aansprakelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders. Civiel-, proces- en verzekeringsrechtelijke aspekten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, XIX + 284 p.

Artikels en noten

 • De fout van de gerechtsdeurwaarder: overmacht voor de rechtzoekende. Of toch niet?”, noot onder Cass. 8 februari 2019, Cass. 11 april 2019 en Cass. 18 november 2019, P&B, 2019, p. 213-215 ;
 • “La Cour Constitutionnelle ne sanctionne pas le rejet du désaveu en matière pénale. Partie remise ?“, noot onder GwH 22 februari 2018, J.T., 2018, p. 937-940 (met Luc De Caevel) ;
 • “De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat: een stand van zaken”, De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, 2016, p.233-262 ;
 • “De advocatenakte: … Maar wat met de beroepsaansprakelijkheid”, Ad Rem, oktober 2013, p.33 ;
 • “La requête civile“, Droit judiciaire, Commentaire Pratique, Kluwer, 2008, p. VII.6―1 – VII.6―24 ;
 • “Le désaveu“, Droit judiciaire, Commentaire Pratique, Kluwer, 2007, p. VI.4―1 – VI.4―36 ;
 • “De aansprakelijkheid van de advocaat : de aansprakelijkheid bij de gewone beroepsuitoefening – de aansprakelijkheid bij gerechtelijke mandaten – de verzekering van de aansprakelijkheid”, CBR-jaarboek 2006-2007, Intersentia, 2007, p. 361-434 ;
 • “De aansprakelijkheid van de advocaat als dienstverlener : de plicht tot bijstand, voorlichting en advies onder de loep genomen”, Huur van diensten – Aanneming van werk, Departement Vorming en Opleiding van de Orde van Advocaten van de Balie van Kortrijk (ed.), Larcier, 2007, p. 375-450 ;
 • “De aansprakelijkheid van de advocaat. Bespreking van enkele grensdomeinen”, De professionele aansprakelijkheid, H. Vandenberghe (ed.), Die Keure, 2004, p. 125-183 ;
 • “La responsabilité civile de l’avocat“, Les responsabilités professionnelles, Formation permanente CUP, november 2001 – vol.50, p. 7-47 ;
 • “La responsabilité professionnelle de l’intermédiaire d’assurances“, Chronique de jurisprudence, Lexius Documenta, Editions Kluwer, novembre 2000, 28p. ;
 • “De beroepsaansprakelijkheid van verzekeringstussenpersonen“, Overzicht van rechtspraak, Lexius Documenta, Kluwer, januari 2001, 32p. ;
 • “Le secret professionnel de l’avocat à l’égard de l’assureur“, Revue de droit de l’ULB, 2000-1, p. 29-62 (met Luc De Caevel) ;
 • “Over de aansprakelijkheid van de advocaat als “strateeg””, Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Kluwer Rechtswetenschappen België, p. 429-440 ;
 • “Le désaveu : étude analytique des articles 848 à 850 du code judiciaire“, T.B.B.R., 1997, p. 145-179 ;
 • “Ontkentenis van proceshandeling”, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, artikelen 848-850 ; September 2005: actualisering; Oktober 2016: actualisering ;
 • “Une question brûlante en matière de responsabilité de l’huissier de justice. L’avocat ou l’huissier : qui paie les pots cassés ?“, T.B.B.R., 1996, p. 261-282 ;
 • “Een heet hangijzer inzake beroepsaansprakelijkheid. Advocaat of gerechtsdeurwaarder : wie betaalt het gelag ? Une question brûlante en matière de responsabilité de l’huissier de justice. L’avocat ou l’huissier : qui paie les pots cassés ?”, Aanleg en bevoegdheid – Betekening in het buitenland – Bewijs – Vaststelling – Dwangsom – Verantwoordelijkheid, Permante vorming van de gerechtsdeurwaarders, Story Scientia, 1996, p. 163-215 ;
 • “De driehoeksverhouding cliënt-advocaat-gerechtsdeurwaarder”, noot onder Cass., 1e kamer, 7 december 1995, R.W., 1996-97, p. 779-781 ;
 • “Erelonen en deontologische aspecten”, Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, Biblo, 1996, p. 157-177 ;
 • “Nog over aansprakelijkheid bij tenuitvoerlegging”, noot onder Brussel, 8e kamer, 11 mei 1995, R.W., 1995-96, p. 1343-1346 ;
 • “De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat”, T.B.B.R., 1993, 4-5, p. 295-310 ;
 • “De verjaring van de burgerlijke vordering ex delicto”, Verkeersrecht Jurisprudentie, november 1992, p. 270-283 en december 1992, p. 294-302 ;
 • “Derdenverzet”, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten- schappen, artikelen 1122-1131 ;
 • “Herroeping van het gewijsde”, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, artikelen 1132-1139 ;
  Januari 1999 : actualisering; Januari 2008 : actualisering ;
 • “De advocaat als verstrekker van juridisch advies”, De Advocaat, mei-juni 1984, 14-16; september-oktober 1984, 16-18; maart-april 1985, p. 15-17 ;
 • “De advocaat en het verlijden van overeenkomsten”, De Advocaat, maart-april 1984, p. 8-10 ;
 • “Kanttekeningen rond de aansprakelijkheid van de advocaat als “strateeg””, De Advocaat, januari-februari 1984, p. 17-19 ;
 • “Artikel 17 van de verzekeringswet en de verzekering ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid van advocaten”, De Advocaat, derde kwartaal 1983, p. 18-20 ;
 • “A propos de l’obligation de motiver l’acte d’opposition“, J.T., 1981, p. 621 ;
 • Noot onder Brussel, 4e kamer, 24 april 1980, J.T., 1980, p. 674-675 (betreffende de regelmatigheid van een hoger beroep tegen een geïntimeerde partij gevestigd in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland) ;
 • “Het vertrekpunt van de verjaring van de burgerlijke vordering uit een misdrijf inzake aantasting van andermans fysieke integriteit”, noot onder Gent, 11e kamer, 9 juni 1980, R.W., 1980-81, p. 457-459 ;
 • Noot onder Brussel, 2e kamer, 26 april 1979, J.T., 1979, p. 660-661 (betreffende de verjaring van het verhaal van de avalgever inzake wisselbrief) ;
 • “De duistere hoek in de rommelzolder van de wet van 14 juli 1976 : De artikelen 1, 4° 5° en 6° van de overgangsbepalingen in verband met de vereffening van de bestaande gemeenschap”, Jura Falc., 1977, p. 9-33 ;
 • “De zelfmoord van de verzekerde en zijn betekenis voor de levensverzekering. Rechtsvergelijkende studie”, Jura Falc., 1976-77, p. 183-238 ;
 • “Marginale toetsing of de rechter als grensrechter”, Jura Falc., 1974-75, p. 435-450.

Talen

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Mélisande Goffart

Vennoot

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 2010

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 2010

Licentiaat in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles in 2007

Houdster van een aanvullende Master in economisch-bedrijfsrecht (onderscheiding) in 2008

Membership

 • Aija (Association Internationale des Jeunes Avocats)

Publicaties

 • « La garantie autonome », De Page – Traité de droit civil belge, Tome V : Les sûretés et privilèges, Volume 1 : Les garanties tangentielles, Bruxelles, Bruylant-Larcier, 2020 (avec Wim David) ;
 • « La lettre de patronage », De Page – Traité de droit civil belge, Tome V : Les sûretés et privilèges, Volume 1 : Les garanties tangentielles, Bruxelles, Bruylant-Larcier, 2020.
 • « La garantie autonome : tout est dans la lettre de garantie mais jusqu’à une certaine limite… », J.L.M.B., 2022/39, obs. sous Bruxelles (9e ch.), 25 février 2021, p. 1737 et s.

Talen

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels

Wim Heethem

Vennoot

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 1999

Curator en vereffenaar bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel sedert 2007

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 2016

V.A.O. vennootschapsrecht Katholieke Universiteit Brussel (2002-2003)

Doctoraat in Economisch Recht, Université Catholique de Louvain (1998)

Licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (1997)

Membership

 • LNI (Legal Network International)

Talen

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Charlotte de Braekeleer

Medewerker

Advocaat bij de balie van Brussel sedert 2017

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 2017

Master in rechten aan de Université Libre de Bruxelles in 2016 (Onderscheiding)

Talen

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Laure Letellier

Medewerker

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 2016

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 2016

Master in de Rechten aan de Université Catholique de Louvain in 2016 (onderscheiding)

Erasmus Belgica (één jaar) in 2015-2016: Katholiek Universiteit Leuven

Talen

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels

Isabelle Onséa

Medewerker

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 1992

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 2010

Erkende Bemiddelaar in burgerlijk en handelsrecht bij de Federale Bemiddelingscommissie

Licentiaat in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles in 1991 (onderscheiding)

Licentiaat in het economisch recht aan de Vrije Universiteit Brussel in 1992

Talen

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels
 • Italiaans
 • Duits

Muriel Steinfeld

Medewerker

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 1987

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 1997

Licentiaat in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles in 1987 (onderscheiding)

Talen

 • Frans
 • Engels

Laure Uwase

Medewerker

2014-2016: Advocaat bij de balie te Oudenaarde

Advocaat bij de balie te Brussel sedert 2016

Toegetreden tot de associatie Praxislaw in 2016

Master in de Rechten aan de KU Leuven (Major: strafrecht, Minor: fiscaal recht)

Talen

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels